Kestävä kaupunki -avustushaku 2020 (VN/3398/2020)

Avustushaun hakukuulutus löytyy osoitteesta: https://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset.

Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 15.4.2020 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Lähettäessä hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Vastaanotetusta hakemuksesta lähetetään kopio hankkeen vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Keskeneräiseen lomakkeeseen voi palata myös myöhemmin, kun palveluun kirjautuu samalla käyttäjätunnuksella. Täytetyn lomakkeen pystyy tallentamaan pdf-muodossa.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä: jenni.hepo-oja@ym.fi.

Pakolliset tiedot on merkitty *.

Tarvittava liite: Sitoumusmalli.docx