Kestävä kaupunki -avustushaku 2021 (VN/21475/2021)

Avustushaun hakuilmoitus löytyy osoitteesta: https://ym.fi/-/hakuilmoitus-kestava-kaupunki-ohjelma-jakaa-avustuksia-kaupunkien-ja-kuntien-kokeiluihin-teemana-kuntien-osallistava-ja-vuorovaikutteinen-kestavyystyo

Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa keskiviikkona 3.11.2021 viimeistään klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Lähettäessä hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon. 

Keskeneräiseen lomakkeeseen voi palata myös myöhemmin, kun palveluun kirjautuu samalla käyttäjätunnuksella. Täytetyn lomakkeen pystyy tallentamaan pdf-muodossa. 

Hakulomakkeen teknisiin ongelmiin ja hankkeen kustannuserittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Jenni Hepo-ojaan, jenni.hepo-oja@gov.fi. Hakuilmoitukseen ja hankesuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä ja muissa asioissa voi ottaa yhteyttä Iina Heikkilään, iina.heikkila@gov.fi.

Pakolliset tiedot on merkitty *.