Hur skickar jag en ansökan

Inlagt av admin ons, 12/28/2022 - 10:57

Registrering

Du måste först registrera dig i tjänsten för att kunna logga in.

Klicka på Skapa nytt användarkonto och ange:

 • E-postadress
 • Användarnamn – Observera att du inte definierar ett lösenord i detta steg, endast ett användarnamn som du ska använda för att logga in i systemet.

Klicka på Skapa nytt användarkonto.

 

Systemet skickar dig ett e-postmeddelande till den e-postadress som du valde ovan. Du måste fullfölja registreringen genom att klicka på länken i e-postmeddelandet, och sedan kan du ställa ett lösenord.

OBS! Om det inte kommer något meddelande inom några minuter, kan meddelandet ha hamnat i spamkorgen. Var god och kontrollera ditt spamfilter.

Inloggning

Välj Logga in på tjänstens framsida och ange Användarnamn (inte e-postadress) och lösenord som du angett i samband med registrering.

Problem med inloggning

Kom ihåg att det är ditt användarnamn som du måste ange vid inloggning, inte e-postadress.

Om du inte kan logga in, kan du prova Återställ lösenordet-funktionen. Klicka på den och ange antingen ditt användarnamn eller den e-postadress som du använde i samband med registrering. Om ditt användarnamn finns i systemet, ska systemet skicka ut ett e-postmeddelande med en länk där du kan återställa ditt lösenord. Om det inte kommer något meddelande inom några minuter, kan meddelandet ha hamnat i spamkorgen.

Ditt användarkonto

När du loggar in i systemet, tar systemet dig på framsidan av ditt användarkonto. På övre högra delen av sidan ser du Mitt användarkonto-knappen med vilken du kan byta ditt lösenord, din e-postadress och systemets standardspråk.

Mitt på sidan ser du ansökningar som du har sparat (ofullbordade ansökningar) och ansökningar som du har lämnat in.

Du kan fortsätta fylla i din ofullständiga ansökan genom att klicka på den (Redigera en ofullbordad ansökan). Du kan också granska en inlämnad ansökan (Visa inlämnade ansökningar) och skriva ut den, men det är inte längre möjligt att redigera en inlämnad ansökan.

I vänstra spalten ser du listan med öppna ansökningsannonser för vilka du kan lämna in ansökningar. Klicka på den önskade annonsen så tar systemet dig till sidan med detaljerade uppgifter om annonsen. Börja skapa din ansökan genom att klicka på Skapa ny ansökan-länken.

Att fylla i blanketten

Ny ansökan: Välj en annons i listan på vänstra delen av sidan, och sedan välj Skapa ny ansökan i slutet av sidan som innehåller annonsens tilläggsuppgifter.

Fortsätt med en ofullbordad ansökan: Välj den ansökan som du vill fortsätta fylla i på Mitt användarkonto-sidan (Redigera en ofullbordad ansökan).

Funktioner i slutet av blanketten

 

Spara ansökan
Systemet sparar ansökan i tjänsten som ett utkast. Du kan fortsätta fylla i ansökan senare.
Skicka ansökan

Systemet skickar din ansökan till Miljöministeriets registratorskontor. Systemet ska skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har mottagits till den e-postadress som du har valt. Du kan definiera den här e-postadressen under Skicka en kopia av den inlämnade ansökan till denna e-postadress. E-postadressen i din ansökan behöver inte vara densamma som du använde vid registreringen.

Meddelandet innehåller din ansökan i PDF-format samt bilagor du har lagt till. Alla obligatoriska fält (markerade med en asterisk och rött färg) måste fyllas i innan du kan lämna in ansökan.

Ladda ned som PDF
Systemet ska skriva ut ansökan som en PDF-fil. Du kan skriva ut båda ansökningsutkast och inlämnade ansökningar. Utskriften är likadan som den som systemet skickar till dig som e-post efter du har lämnat in din ansökan.
Ta bort ansökan
Systemet raderar ansökan från tjänsten. Du kan endast ta bort ansökningar i utkastläge. Du kan inte ta bort inlämnade ansökningar i den här tjänsten. Kontakta en kontaktperson som du ser på första sidan av annonsen i fråga.

 

Obligatoriska fält

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk, och ofyllda obligatoriska fält visas i rött färg. Du måste fylla i alla obligatoriska fält innan du kan klicka på Skicka ansökan-knappen och lämna in ansökan.

När du börjar fylla i en ny ansökan, visar systemet inte ännu de ofyllda obligatoriska fälten i rött. Fälten blir röda endast efter du har sparat ansökan för första gången.

Allmänna problem

 • Du försöker väl logga in med ditt användarnamn, inte med din e-postadress?
 • Prova Återställ ditt lösenord-funktionen. Du kan prova den här funktionen om du har glömt ditt användarnamn, din e-postadress eller lösenord om du kommer ihåg ditt användarnamn eller din e-postadress som du har angett i samband med registrering. Systemet skickar ut ett e-postmeddelande med en länk där du kan återställa ditt lösenord till den e-postadress som du har registrerat dig med.
Jag har inte fått ett e-postmeddelande med länken för att bekräfta registrering eller återställa lösenordet.
 • Har du angett en korrekt e-postadress?
 • Kontrollera också din spamkorg.
Jag kan inte logga in.
Här antas det att du redan har registrerat dig i systemet, har fått ett bekräftelsemeddelande och har ställt ett lösenord genom att klicka på länken i meddelandet.
Jag skickade min ansökan men fick inte ett meddelande som bekräftar att ansökan har mottagits.
 • Kontrollera din spamkorg.
 • Kontrollera att du har angett korrekt e-postadress på din ansökan. Systemet skickar ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan har mottagits till den e-postadress som på ansökan har markerats under Skicka en kopia av den inlämnade ansökan till denna e-postadress. Du kan endast ha en adress i det här fältet, inte flera adresser som åtskiljs t.ex. med kommatecknet.
 • Det kan vara att bekräftelsemeddelandet är för stort, och din e-posttjänst kan inte ta emot det. Detta problem kan komma fram om din ansökan innehåller stora bilagor.
Om din ansökan visas i ansökningslistan som en inlämnade ansökan, kan du kontakta Miljöministeriets kontaktperson. Ange de följande uppgifterna i din fråga om möjligt:
 • Vilken ansökningsannons är det fråga om?
 • Ansökningsdatum och klockslag
 • E-postadress som du använde vid registreringen
 • E-postadress som du angett i blanketten under Skicka en kopia av den inlämnade ansökan till denna e-postadress.
 • Ansökans identifierare – Du hittar ansökans identifierare t.ex. i PDF-utskriften: Skriv ut ansökan ("Ladda ned som PDF"-knappen) och kontrollera den sista raden i utskriften där du ser en teckensträng. Strängen har 24 tecken med siffrorna från 0 till 9 och bokstäverna från a till f. Ta denna identifierare i förvar.
Miljöministeriets kontaktperson använder dessa detaljer för att kontrollera om din ansökan har mottagits i Miljöministeriets registratorskontor.

 

Jag vill återkalla min ansökan.

Om du inte har lämnat in din ansökan, kan du ta bort den genom att öppna den i utkastläge och radera den från systemet med Återkalla ansökan-knappen. Ej inlämnade ansökningar behandlas inte i ansökningsprocessen.

Om du redan har skickat ansökan, kan du inte längre radera den via den här tjänsten. Kontakta Miljöministeriets kontaktperson som du ser på annonsens första sida.